Orchestra „Lăutarii” din Chişinău

02 iul. 2017
19:00 - 20:30

Orchestra „Lăutarii” din Chişinău

Condusă de maestrul dirijor Nicolae Botgros, cu  Maria Ciobanu, Ștefania Rareș, Mioara Velicu,  Angelica Stoican, Dumitru Zamfira, Gheorghe Turda și Nicolae Furdui Iancu.