Reprezentaţii ale fanfarelor

24 iun. 2016
15:30 - 16:00

Reprezentaţii ale fanfarelor

Fanfara „Hudeşti” din Botoşani

Fanfara „Trandafirul” din Calafindeşti, Suceava

Fanfara „Valurile Dunării” din Galaţi

Fanfara din Cosmeşti – Iaşi