Serbia

Serbia

Despre

Societatea pentru păstrarea, dezvoltarea și protejarea  culturii și tradițiilor  populare,  ANIP TAURUNUM, a fost fondată 2003. După 12 ani de muncă asiduă,  ansamblul reunește  220 de membri, organizați în 6 grupuri. Principalele activități ale ansamblului sunt legate de studierea, culegerea și promovarea moștenirii culturale a poporului sârb.

Ansamblul are un repertoriu remarcabil de dansuri populare  specifice comunităților și grupărilor etnice din Serbia.  Coregrafia are la bază tradițiile sârbe, dar și pe cele ale naționalităților conlocuitoare. Ansamblul deține numeroase premii obținute în Serbia și peste hotare.